Είναι η ώρα για δικαιοσύνη και ειρήνη στην Τσιάπας

Προς τους υπερασπιστές της δημοκρατίας και της ειρήνης στον κόσμο:

Η παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος στην Τσιάπας του Μεξικού και οι σκηνές βίας, επιθετικότητας και αντιπαράθεσης πολλαπλασιάζονται. Ορισμένα γεγονότα μεγεθύνονται και άλλα αποκρύπτονται.

Όμως οι συγκρούσεις δεν σχετίζονται μόνο με το οργανωμένο έγκλημα, αλλά με πολλαπλές διενέξεις με θρησκευτικά, αγροτικά, κοινωνικά, έμφυλα κίνητρα και λόγω έλλειψης δικαιοσύνης.

Τα όπλα, η διακίνηση ναρκωτικών, οι απαγωγές, η χρέωση για στέγαση, η ύπαρξη παράτυπων ενόπλων δυνάμεων ή και αμάχων που αναγκάζονται να ενταχθούν στα μπλόκα, οι εκτοπισμένοι και όσοι πετιούνται έξω από τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους, όλα έχουν την αφετηρία τους στη λογική των κέντρων εξουσίας και χρήματος.

Το οργανωμένο έγκλημα συνδέεται με οικονομικά συμφέροντα, όπως με εταιρείες εξόρυξης, οι οποίες είναι γνωστό ότι συνοδεύονται από ένοπλες ομάδες, ή με συμφέροντα στα κοιτάσματα πετρελαίου, το νερό ή τους φυσικούς πόρους. Πρόκειται για απαλλοτρίωση μέσω εδαφικού ελέγχου.

Φυσικά γνωρίζουμε ότι η μεγάλη αγορά όπλων, ναρκωτικών και παράνομων μεταναστών έχει ως επίκεντρο τις αυτοκρατορικές μητροπόλεις, που υποβάλουν τους λαούς της Βόρειας και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και όλου του κόσμου, σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές, πραξικοπήματα και δικτατορίες.

Αυτή η αυτοκρατορική λογική και πολιτική υπονομεύει φυσικά τις οικονομικές και δημοκρατικές προόδους που εφαρμόστηκαν στο Μεξικό με τον “Τέταρτο Μετασχηματισμό”.

Αυτό είναι εμφανές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μεγεθύνουν ορισμένα γεγονότα, αλλά αποσιωπούν σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι η αιτία αυτής της βίας είναι το όλο χάος που επιβλήθηκε από τις ίδιες τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις για περισσότερα από 30 χρόνια, οι οποίες υπήρξαν, με πολύ ακριβή και αποδεδειγμένο τρόπο, οι κύριοι καθοδηγητές των εγκληματικών ομάδων.

Ακόμα και οι δεξιές εκκλήσεις για "σφαίρες και όχι αγκαλιές", δηλαδή για χρήση βίας, σημαίνει την επίθεση εναντίον των γειτόνων, συγγενών και κατοίκων που αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στην Τσιάπας, είναι ορατό ότι αυτή η βία ωθεί στην επιλογή υποψηφίων με "σιδερένια πυγμή" και πιο ανοιχτά δεξιών, που ακριβώς συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Προφανώς η ίδια τάση υπάρχει και σε εθνικό επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τρέχουσα στρατηγική της κυβέρνησης είναι ανεπαρκής.

Από συνταγματικής άποψης, η δημόσια ασφάλεια της περιοχής είναι αρμοδιότητα του Ελεύθερου και Κυρίαρχου Κράτους της Τσιάπας. Όμως, αυτό δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πολυεθνικές δυνάμεις του οργανωμένου εγκλήματος.

Επιπλέον, υπάρχει διαφθορά ολόκληρης της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις δομές, καθώς και, αναμφίβολα, προφανής ανικανότητα και προσωπικές ιδιοτέλειες της τοπικής νομοθετικής εξουσίας.

Όπως υπάρχει και διαφθορά σε όλα τα επίπεδα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, μέσα στους δήμους, στους δημόσιους χώρους και στις κοινότητες.

Αυτό είναι το σκηνικό.

Οι ζωές ολόκληρων χωριών στις διάφορες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο. Έχουμε εκτοπισμένες οικογένειες χωρίς τροφή, εξαφανισμένους γείτονες, απειλές για ομηρίες και απαγωγές, πέρα από τη βύθιση σε διάφορες συγκρούσεις, πολιτικές, εδαφικές, και/ή αγροτικές.

Για εμάς, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δικαιοσύνης και ειρήνης για την Τσιάπας πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής δράσης.

Αυτό σημαίνει ότι:

"Η Τσιάπας θα πρέπει να είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της πολιτικής μας”:

 • Α.- Τη δημιουργία ενός μεικτού χώρου, τόσο ομοσπονδιακού όσο και τοπικού -συμπεριλαμβανομένης της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας- με την παρουσία οργανώσεων υπεράσπισης δικαιωμάτων, εμβληματικών προσωπικοτήτων, κοινωνικών αγωνιστών, εκκλησιών, που θα δίνουν μια έγκαιρη, ρητή και επείγουσα απάντηση στις καταγγελίες που θα τους υποβάλλονται στα διάφορα σημεία της πολιτείας.

 • Β.- Αυτός ο διαθεσμικός και κοινωνικός χώρος για την ειρήνη στην Τσιάπας θα πρέπει να συνοδεύεται και από διεθνή παρουσία από οργανώσεις και ανεξάρτητες ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων.

 • Γ.- Οι δράσεις αυτού του χώρου θα πρέπει να είναι δημόσιες, σαφείς και ταχείες, ώστε να δοθεί προσοχή στις σοβαρές ανάγκες που υπάρχουν στις διάφορες περιοχές της πολιτείας (Τσιάπας).

 • Δ.- Η εγκατάσταση αυτού του φορέα πρέπει να συνοδεύεται, φυσικά, από την κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων.

Μέτρα

Σύμφωνα με τα όσα έχουν εκφραστεί από διάφορες ομάδες του πληθυσμού, ζητάμε τα ακόλουθα:

 • 1.- Οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι παρούσες στις περιοχές συγκρούσεων και η παραμονή τους θα πρέπει να διαρκεί όσο χρειάζεται μέχρι να αποκατασταθούν οι συνθήκες για την άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.

 • 2.- Η παραμονή των δυνάμεων ασφαλείας θα πρέπει να παρακολουθείται από την κοινωνία και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αποτροπή υπερβολών, αδικιών ή αποτυχιών στην εκπλήρωση του καθήκοντός τους για δημόσια ασφάλεια.

 • 3.- Πρόγραμμα και άμεσες δράσεις για την επείγουσα φροντίδα των θυμάτων που έχουν εκτοπιστεί, χωρίς τροφή, στέγη και βασική υγειονομική περίθαλψη. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει καταφύγια έκτακτης ανάγκης και προγράμματα προσωρινής απασχόλησης. Καθώς και ιατρικές ομάδες και κοινοτικές κουζίνες.

 • 4.- Αναζήτηση και εντοπισμός των αγνοουμένων σε όλες τις περιοχές.

 • 5.- Αποκατάσταση της γης, των καταστημάτων και άλλων περιουσιών που έχουν κατασχεθεί και καταπατηθεί από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.

 • 6.- Δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για την επιστροφή των εκτοπισμένων ανθρώπων.

 • 7.- Εφαρμογή προληπτικών μέτρων για όλους τους κοινωνικούς αγωνιστές, τους ακτιβιστές και τις κοινότητες που απειλούνται από το οργανωμένο έγκλημα ή από το πλαίσιο των συγκρούσεων.

 • 8.- Αντιμετώπιση των αγροτικών και εδαφικών συγκρούσεων, των συγκρούσεων για την κατοχή της γης, όπως και για τις καταχρήσεις εξουσίας και την παραβίαση των δικαιωμάτων που συσχετίζονται με και ενισχύονται από τις διενέξεις εξαιτίας της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος και που αποτελούν μέρος της ακυβερνησίας στους διάφορους δήμους και περιφέρειες.

 • 9.- Να δημιουργηθούν κατάλληλοι δίαυλοι για την άσκηση της δικαιοσύνης από τη δικαστική εξουσία, καθώς και για το σεβασμό των ισχυουσών νομικών διατάξεων που δεν τηρούνται.

Ζητάμε από όλους τους δημοκρατικούς τομείς και τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο.

Καλούμε σε κινητοποίηση και σε δημόσια έκφραση ώστε να καταστεί δυνατός αυτός ο χώρος για πραγματική προσοχή στη σοβαρή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.

Διεθνές

Τέλος, υποστηρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να αρθρώσουμε διεθνιστικές δράσεις με ομάδες και οργανώσεις από διάφορες χώρες, για να διαμαρτυρηθούμε κατά της διακίνησης όπλων που χρησιμοποιούνται από το οργανωμένο έγκλημα ενάντια στους λαούς μας, υπέρ της άρσης του τραπεζικού απορρήτου και για τη λήψη όλων των οικονομικών μέτρων κατά των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος και των πάσης φύσεως διεφθαρμένων.

Η διεθνιστική δράση για την οποία καλούμε πρέπει να πλαισιωθεί από την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλων των λαών.

Το κάλεσμα

Να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, τα μέσα επικοινωνίας και τις αναλύσεις μας, στην οικοδόμηση μιας ειρηνικής διεξόδου από τη βία που μαστίζει τους ανθρώπους και τους λαούς της Τσιάπας.

Με ελπίδα και αποφασιστικότητα.

Organización Proletaria Emiliano Zapata- Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (OPEZ-Fosich)

Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (Mopor)

Movmiento Socialista del Poder Popular

2 Οκτωβρίου 2023

 

Μετάφραση ΤΠΤ – “4”

Bureau Executif